ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดงานแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ "อยู่อย่างไรให้รอด ในโลกที่เปราะบางและท้าทาย"

ข่าวทั่วไป Tuesday January 31, 2023 10:04 —ThaiPR.net

ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดงานแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมไอบิสแบงค็อก ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดงานแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ แถลงรายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยประจำปี 2565 ฉบับล่าสุด เผยผลงานวิจัยเชิงสังคม สะท้อนทัศนคติของคนไทยและสังคมไทยที่มีต่อ "คุณธรรม" ในยุคปัจจุบัน  พร้อมเปิดเวทีวิชาการร่วมถกประเด็น "สถานการณ์สำคัญในมิติคุณธรรม" ภาพรวมคุณธรรมคนไทยมองตัวเองแค่พอใช้  ยังยึดมั่นกตัญญู วัยเกษียณลดความพอเพียง

ในงานแถลงข่าว เปิดเผย รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยประจำปี 2565 ฉบับล่าสุด เป็นผลจากการศึกษาวิจัยทางสังคม จัดทำ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยสำรวจกลุ่มประชากรไทยวัย 13-60 ปีทั่วประเทศ  ใน 3 หัวข้อหลัก  ได้แก่ หนึ่ง รวบรวมสถานการณ์สำคัญด้านคุณธรรมในปีที่ผ่านมา  สอง ประเมินสถานการณ์คุณธรรม จากดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 มิติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู   และข้อสาม การสำรวจต้นทุนชีวิต 5 พลังหรือ 5 ด้าน ประกอบด้วย พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา/ที่ทำงาน พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน   ซึ่งผลการศึกษาทั้งสามส่วนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยและสังคมไทยที่มีต่อ "คุณธรรม" ในยุคปัจจุบัน

ในงานมีเสวนาวิชาการหัวข้อ "อยู่อย่างไรให้รอด ในโลกที่เปราะบางและท้าทาย" วิทยากรร่วมเสวนา 

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคต, รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนายธนกร วงษ์ปัญญา สำนักข่าว The Standard  ดำเนินรายการโดย คุณอภิญญา ขาวสบาย

สื่อมวลชน สนใจร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0949359445

กำหนดการ

งานแถลงข่าว "รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยปี 2565"

วันเวลา: วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น.

สถานที่: โรงแรมไอบิส สไตล์ (IBIS STYLE BANGKOK) ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพ

09.00 น. ลงทะเบียน

10.30-12.00 น.

ช่วงที่ 1 

แถลงข่าว "สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2565" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน

12.00 น. พักกลางวัน

13.00 น.-15.30 น.

ช่วงที่ 2  

(1) รายงานผลการศึกษาวิจัย "ผลการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย และผลสำรวจต้นทุนชีวิต ของคนไทย อายุ 13-60 ปี โดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(2) รายงานผลการศึกษาวิจัย "สถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 และประเด็นคุณธรรมสำหรับอนาคต"โดย รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย และคณะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ช่วงที่ 3

เสวนาวิชาการหัวข้อ "อยู่อย่างไรให้รอด ในโลกที่เปราะบางและท้าทาย" วิทยากรร่วมเสวนา 

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคต, รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายธนกร วงษ์ปัญญา สำนักข่าว The Standard ดำเนินรายการโดย คุณอภิญญา ขาวสบาย


แท็ก คุณธรรม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ