วช. ร่วมกับเครือข่ายการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ย. ศกนี้

ข่าวทั่วไป Tuesday February 7, 2023 14:18 —ThaiPR.net

วช. ร่วมกับเครือข่ายการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 17 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2566 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยมาประยุกต์สู้การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปีที่สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่

(1) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

(2) ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

(3) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

(4) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระรับดับชำนาญการพิเศษหรือว่าเทียบเท่า หรือว่าสูงกว่า

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบมรมต้องได้รับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าหน่วยงาน ต้นสังกัด สามารถสอบรายละเอียดโครงกาเพิ่มเติมและสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด)รายละเอียดตามภาพประกอบ


แท็ก นวัตกรรม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ