สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์ 2566 ภายใต้แนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา"

ข่าวทั่วไป Wednesday February 8, 2023 11:04 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์ 2566 ภายใต้แนวคิด

เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรมควบคุมโรค ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี ภายใต้แนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลอดภัย    อยู่รอบตัวเรา" สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการป้องกันตนเองและคู่ ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (5 โรค) รวม 641 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12.8 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และพบว่า เป็นโรคซิฟิลิสมากที่สุด 362 ราย รองลงมาเป็นโรคหนองใน 152 ราย และโรคหนองในเทียม 73 ราย ตามลำดับ จังหวัดสงขลามีอัตราป่วยสูงสุด 27.5 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสตูล (17.6) และจังหวัดตรัง (11.9) ตามลำดับ พบอัตราป่วยสูงในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยทำงาน 15-24 ปี อัตราป่วย 31.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 25-34 ปี (17.5) และ 65 ปีขึ้นไป (12.7)     

ตามแนวคิด "Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา" โดยมีประเด็นการสื่อสารสำคัญ ดังนี้  1."รัก" ให้พกและใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคู่และตัวเราเอง สามารถป้องกันได้ทั้งการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ 2. "รัก" ให้สื่อสารเพื่อป้องกัน ให้เป็นเรื่องปกติ เพื่อให้เราและคู่ กล้าพูด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้ ถุงยางอนามัย โดยไม่เขินอาย รวมถึงกล้าที่จะสื่อสารเจรจาต่อรองให้มีรักที่ปลอดภัย และ 3. "รัก" ให้ตรวจเพื่อทราบสถานะ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ให้เป็นเรื่องปกติ โดยหากมีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจทันที พร้อมทั้งชวนคู่ไปตรวจ ซึ่งสามารถรับการตรวจคัดกรองเอชไอวี และซิฟิลิสที่โรงพยาบาล และหน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้าน   

และในวันวาเลนไทน์ปีนี้ สคร.12 สงขลา โดยงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี, ซิฟิลิส บริการตรวจภายในสำหรับผู้ชายและผู้หญิง   เพื่อคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์) พร้อมกันนี้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย, บ้านสุขสันต์,สมาคมฟ้าสีรุ้ง) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนเทคนิคสงขลา, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และบริษัท ซีอีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมสนับสนุนสื่อรณรงค์ ถุงยางอนามัย/เจลหล่อลื่นให้กับประชาชน ในสถานบริการและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ Facebook Fan page: Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ Facebook Fan page: ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ