เรื่อง : มท 1. เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวทั่วไป Monday February 27, 2023 15:46 —ThaiPR.net

เรื่อง : มท 1. เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformation โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด ทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ในวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) กรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 10 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 8 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีปีละกว่า 2 แสนราย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทุกสาขา และส่วนแยก หรือประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 50% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ยังสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยกรมที่ดิน จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานครที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ "จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี)"

โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ