2 เซเลบริตี้สาวใจบุญ ชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติฯ เพื่อน้องผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ข่าวทั่วไป Thursday March 9, 2023 15:56 —ThaiPR.net

2 เซเลบริตี้สาวใจบุญ ชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติฯ เพื่อน้องผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

"เทศน์มหาชาติ" ทางพุทธศาสนา เชื่อว่าถ้าฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะ จะได้รับผลดี 3 ชั้น คือ 1. ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็น ดังเช่นอริยะชนเพราะมีธรรมะรักษา 2. ครั้นแตกกายทำลายขันธ์จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3.จะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยในอนาคต และผู้ฟังก็จะมีจิตใจที่ดี การทำบุญฯและร่วมบูชาเทศน์แต่ละกัณฑ์ ย่อมก่อให้เกิดผลตามจิตที่ปรารถนา....

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จึงได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ขึ้น ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตรด้วย และ เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาโดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดย 2 เซเลบริตี้สาวสายบุญ ยุ้ย- ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา และ น้ำอบ-ม.ล. อรณิช กิติยากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติ ฯ ในครั้งนี้ด้วย...

ยุ้ย- ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา "จะเห็นว่ารายได้หลักส่วนใหญ่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ มาจากการบริจาค แต่จะดีเพียงใดหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้พิการได้เรียนต่อ และยังเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ยุ้ยทราบมาว่าได้รับผ้าไตรพระราชทาน สำหรับถวายพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคายอีกด้วย ยุ้ยขอเชิญทุกท่านนะคะ มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติฯ กันนะคะ ช่วยน้องๆผู้พิการได้มีทุนในการศึกษาแล้ว เรายังอิ่มอกอิ่มใจ จิตใจผ่องแผ้วเบิกบาน ให้บุญกุศลส่งให้ได้รับผลตามสิ่งที่ปรารถนาทั้งมวลกับการทำบุญในครั้งนี้ ด้วยกันคะ"

ส่วน น้ำอบ-ม.ล. อรณิช กิติยากร ได้กล่าวถึงการเทศน์มหาชาติว่า "น้ำอบเคยฟังเทศน์มหาชาติคะ ชอบทุกกัณฑ์เลยนะคะ โดยเฉพาะกัณฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร และก็กัณฑ์มัทรี การเทศน์มหาชาติเป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความเมตตา โอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ ในฐานะพระโพธิสัตว์ เป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบันมากๆ ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ คือ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ น้ำอบอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ทางด้าน นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและฐานะยากจนให้มีความรู้ มีอาชีพ รวมทั้งฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่คนพิการ มีหอพัก อาหาร3มื้อ กินอยู่ประจำฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤติต่างๆทำให้ผู้บริจาคลดลงการดำเนินชีวิตของคนพิการก็ลำบากมากขึ้น จึงจัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือให้เยาวชนคนพิการผู้ยากไร้มาโดยตลอด และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนพิการอีกด้วย

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการเทศน์มหาชาติ ได้ที่บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธ.กรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 084 599 8542 รายได้ฯ จะนำไปช่วยเหลือน้องๆคนพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา มีงานทำเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน...


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ