พช.เมืองปทุม เปิด D-HOPE ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป Friday March 24, 2023 11:58 —ThaiPR.net

พช.เมืองปทุม เปิด D-HOPE ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พช.ปทุมธานี "ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ตำบลคลองหก (อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองหก โดยมีนางชนม์สิตา พุทธชาติพัฒนาการอำเภอคลองหลวง นายอดุลย์ วิเชียรชัย เจ้าของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน บ้านคลองหก หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพพิธี

นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเอง และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรแกรม ที่ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้างความสามรถและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นางชนม์สิตา พุทธชาด พัฒนาการอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (D-hope) การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้ ได้ซึมซับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้และถือเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง ๑๐ โปรแกรม ของชุมชนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผัก เพาะเห็ด, การทำเค้กกล้วยหอมเห็ด, การเรียนรู้การทำสเปรย์สมุนไพร, การเรียนรู้การทำขนมไทยประเภทต่างๆ, เรียนรู้การทำหน่อไม้ดอง ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะได้ทดลองทำจริงเป็นขั้นตอน เรียนรู้เคล็ดลับความอร่อย และยังสามารถเลือกซื้อผักปลอดสารพิษสดๆ จากสวนอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ช๊อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์เด่นจากแชมป์ กว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน บ้านคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ