MFC เปิดตัวกองทุนรูปแบบใหม่ "MREBOUNDA-UI" ยกระดับศักยภาพการลงทุน สร้างโอกาสเติบโตรับมือตลาดผันผวน เสนอขาย IPO วันที่ 10-19 พ.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 17, 2023 10:33 —ThaiPR.net

MFC เปิดตัวกองทุนรูปแบบใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ "MFC" ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ รุกสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน เสนอขาย 'กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Rebound Complex Structured Return A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ MREBOUNDA-UI ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า "บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตของนักลงทุนไทย พร้อมตอบโจทย์นักลงทุนที่กังวลกับความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง ล่าสุดจึงเตรียมเสนอขายกองทุน MREBOUNDA-UI กองทุนรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวนจากการลงทุนใน Structured Note พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดขาขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) รวมถึงเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนหากตลาดผันผวนรุนแรง จาก Structured Note แบบ Rebound"

กองทุน MREBOUNDA-UI เป็นกองทุนรวมผสมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยการลงทุนประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ Invesco QQQ Trust ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่และปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น Apple , Microsoft , Amazon และ Google ส่วนที่ 2 ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ที่อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาของกองทุน QQQ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนแบบ Complex return บน Pay-off ลักษณะ Bearish shark fin และ Call option ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวน และเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุน QQQ

จุดเด่นของกองทุน MREBOUNDA-UI เหมาะสำหรับการปกป้องความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวน และยังช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดขาขึ้น เช่น กรณีที่ตลาดหุ้นผันผวน ราคาสินทรัพย์อ้างอิงติดลบไม่เกิน 40% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน Structured Note เพื่อนำมาชดเชยกับผลขาดทุนจากการลงทุนใน QQQ กรณีตลาดปรับตัวขึ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน QQQ นอกจากนี้ ในจังหวะที่ตลาดผันผวนรุนแรง (ราคาสินทรัพย์อ้างอิงติดลบเกิน 40%) ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจาก Structured Note แบบ Rebound ซึ่งทำหน้าที่สร้างโอกาสของผลตอบแทน หากดัชนีฟื้นตัวกลับมา ณ วันครบอายุโครงการ ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่กำหนด*

นายธนโชติ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ทิศทางตลาดในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า มีความไม่แน่นอนสูง จากความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม มองว่ากองทุน QQQ ที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ-100 มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว และฟื้นตัวจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง หากเกิดเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น กลยุทธ์ของกองทุน MREBOUNDA-UI ถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนที่มีความกังวลกับความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง"

ทั้งนี้ MREBOUNDA-UI เป็นกองทุนที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-Accredited Investor) มีระยะการเวลาการลงทุนประมาณ 2 ปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวในช่วง IPO เท่านั้น ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี โทร. 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร. 043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324-25 หรือที่เว็บไซต์ www.mfcfund.com

*เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนใน Structured Note จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า

คำเตือน

 • กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
 • กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-Accredited Investor) ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น โดยจะเปิดเสนอขายเฉพาะการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ดังนั้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจะไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 • กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ("Structured Note") ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ