สถาบัน ESTC Training Center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงการ "Growth Mindset การสร้างทัศนคติเติบโต ในชีวิตและการทำงาน"

ข่าวทั่วไป Wednesday June 21, 2023 10:01 —ThaiPR.net

สถาบัน ESTC Training Center ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงการ

ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ESTC Training Center) ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายต่างๆ เข้ามา มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการปรับตัวและความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายครั้งอาจเป็นสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเครียด การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ  ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสถาบัน ESTC Training Center ให้ออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมโครงการ "Growth Mindset การสร้างทัศนคติเติบโตในชีวิตและการทำงาน" เพราะการส่งเสริมให้บุคลากรมี Growth Mindset จะทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ค้นหาสิ่งใหม่ มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงาน ตลอดจนเห็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการให้บุคลากรพร้อมปรับเปลี่ยน รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่พลิกผันในโลกยุคปัจจุบัน

"วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมของสถาบัน ESTC กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำกรอบความคิดเชิงเติบโต หรือ Growth Mindset ไปปรับใช้กับการพัฒนาตนเอง ทีมงาน องค์กรและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวและพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้เสมอ" ดร.นุชนารถ กล่าว

สำหรับหัวข้อในการจัดอบรมประกอบด้วย1.ความสำคัญและความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset กับ Fixed Mindset 2.การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตในสถานการณ์การทำงานต่างๆ และ 3.เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีวิทยากรที่บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วยอาจารย์ลลิดา อาภาวัฒนาสกุล รองหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน ESTC Training Center ซึ่งได้จัดอบรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมาเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ (M-Square)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ