รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ นำคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทูลถวายหนังสือ "แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา"

ข่าวทั่วไป Friday June 23, 2023 15:37 —ThaiPR.net

รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ นำคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทูลถวายหนังสือ

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ พร้อมด้วย นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายสักการะและขอทูลถวายหนังสือ "แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา" ที่จัดพิมพ์ถวายเนื่องในศุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ พระนักษัตร ๙๖ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชี้แจงว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ พระนักษัตร ๙'๖ พรรษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระองค์ได้ประทานพระเมตตา และทรงสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ มาโดย ตลอด

"ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "แนะนำพระคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนา" ถวายโดยเสด็จพระกุศล เพื่อประทานเป็นธรรมทาน หนังสือดังกล่าว ได้รวบรวมบอกเล่าว่าพระคัมภีร์นั้น ๆ มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ปรากฎขึ้นในสมัยใด ใครเป็นผู้รจนา มูลนิธิฯ ได้ต้นฉบับพระคัมภีร์ ใบลานอักษรขอมจากที่ใดมาปริวรรตเป็นอักษไทย ตรวจชำระ แปลเป็นภาษาไทย และพิมพ์เป็น เล่มเผยแพร่ บัดนี้ การจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำมาขอทูลถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ พระนักษัตร ๙๖ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อพระองค์ได้ ประทาน เป็นธรรมทานกุศล ในโอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าว" รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ