กทม.เดินหน้าบ้านอิ่มใจในรูปแบบ Emergency Shelters จัดบริการสวัสดิการสังคม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

ข่าวทั่วไป Friday June 30, 2023 14:59 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้าบ้านอิ่มใจในรูปแบบ Emergency Shelters จัดบริการสวัสดิการสังคม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านอิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านว่า กรุงเทพมหานคร โดย สพส.มีแนวทางดำเนินการบ้านอิ่มใจในรูปแบบ Emergency Shelters เพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบถาวรสำหรับคนไร้บ้าน โดยมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล การส่งเสริมการฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ที่ซักและที่ตากผ้า จุดรับบริจาคและแจกอาหารและสิ่งของ รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยพิจารณาใช้พื้นที่ของอาคารที่ทำการเอกสาร กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บริเวณสะพานเฉลิมวันชาติ เขตพระนคร ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณ ขณะเดียวกันได้มีแนวทางดำเนินการจัดตั้งบ้านอิ่มใจในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพิ่มเติม และต้องพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนั้น สพส.ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสวัสดิการและสนับสนุนให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกอาชีพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาพยาบาล การทำบัตรประชาชน การให้บริการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน และมูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาแต่ละรายแก่คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการติดตามช่วยเหลือในรูปแบบ Google Forms จัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาคนไร้บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองดูแลและจัดบริการสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ