ข่าวแสนยากร อุ่นมีศรี ล่าสุด

กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่

ทั่วไป 23 เม.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำในคลองประเวศบุรีรมย... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่-ปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอาชีพและ รร.ฝึกอาชีพในสังกัด

ทั่วไป 17 เม.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนฝึกอาชีพ... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบต่อเนื่อง เตรียมจัด "มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่...

หุ้น-การเงิน 26 มี.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในกรุงเทพฯ ว่า... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้าปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพ-ศูนย์ฝึกอาชีพ พร้อมจัดแข่งขันทักษะฝีมือ...

ทั่วไป 4 มี.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้านโยบายจัดหางานให้ผู้สูงอายุ พัฒนาทักษะส่งเสริมการจ้างงาน

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตถึงนโยบายจัดหางานให้ผู้สูงอายุของ กทม.ว่า... อ่านต่อ

กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกพร้อมรับภัยแล้ง

ทั่วไป 5 ก.พ. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ... อ่านต่อ

กทม.เพิ่มมาตรการกำกับดูแลศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง-บ้านผู้สูงอายุบางแค 2...

ทั่วไป 1 ก.พ. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงมาตรการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ... อ่านต่อ

กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ-บ้านผู้สูงอายุบางแค 2...

ทั่วไป 28 ธ.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็... อ่านต่อ

กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจัดประเภทความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบในกรุงเทพฯ

ทั่วไป 27 ธ.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดตลาดนัดแก้ปัญหาหนี้นอกระบบขอ... อ่านต่อ

กทม.ร่วมสำรวจ-ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวแก้ปัญหาเด็กเช็ดกระจก-ขายของริมถนน

ทั่วไป 26 ธ.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเด็กเช็ดกระจกและเด็... อ่านต่อ

กทม.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้นอกระบบ เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนที่สำนักงานเขต 1...

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบของ... อ่านต่อ

กทม.กำชับมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2-ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ทั่วไป 9 พ.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงแนวทางและมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานสงเคราะห... อ่านต่อ

กทม.เตรียมพร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

ทั่วไป 14 ก.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ... อ่านต่อ

กทม.กำชับมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่-เชื้อไวรัส RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ - บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ...

ทั่วไป 31 ส.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีแพทย์เตือนระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคจากเชื้อไวรัส RSV... อ่านต่อ

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

ทั่วไป 17 ส.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร... อ่านต่อ

กทม.บูรณาการความร่วมมือจัดระเบียบ-ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ

ทั่วไป 11 ก.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินว่า สพส.ได้ดำเนินการด้านคนไร้บ้าน... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้าบ้านอิ่มใจในรูปแบบ Emergency Shelters จัดบริการสวัสดิการสังคม...

ทั่วไป 30 มิ.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านอิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านว่า... อ่านต่อ

กทม.เดินหน้ายกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบรมส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ทั่วไป 19 มิ.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กและดูแลผู้รับบริการว่า กรุงเทพมหานคร โดย... อ่านต่อ

กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ จัดตลาด Farmer Market ครอบคลุม 50...

ทั่วไป 14 มิ.ย. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งว่า... อ่านต่อ

กทม.บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

ทั่วไป 26 พ.ค. –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า... อ่านต่อ

นำร่องห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก กทม.พร้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ - หน้ากากป้องกันฝุ่น...

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.... อ่านต่อ

เปิดนิทรรศการ “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

เศรษฐกิจ ก.ย. 63 –ThaiPR.net เมื่อเร็ว ๆ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า GTC – FD เป็นผู้ดำเนินโครงการและได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์คว... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ ร่วมกับ เขตดินแดงประดับดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง...

ทั่วไป ต.ค. 60 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ