กทม.เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่-ปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอาชีพและ รร.ฝึกอาชีพในสังกัด

ข่าวทั่วไป Wednesday April 17, 2024 14:09 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่-ปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอาชีพและ รร.ฝึกอาชีพในสังกัด

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ว่า สพส.ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทันสมัย และมีความหลากหลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชนต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้จัดทำหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมระดับต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ โดยจะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 กำหนดเปิดอบรมวันที่ 13 พ.ค.67 ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) และสำหรับรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดอบรม ณ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง 1) มีผู้จบการอบรม 65 คน และมีงานทำ 65 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย.67) ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม สถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพของกรุงเทพมหานครในสังกัด สพส.ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร 5 แห่ง โดยปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ประเวศ) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง 1) และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย และการออกให้บริการฝึกอาชีพสัญจรตามพื้นที่เขต เช่น สำนักงานเขต ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ตามวิชา หรือหลักสูตรที่มีการร้องขอ

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตอีก 10 แห่ง กระจายให้บริการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ที่รับการฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับวิทยากรส่งเสริมอาชีพที่เดิมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.สวนลุมพินี ปัจจุบันได้ออกปฏิบัติงานตามสถานที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการขอสนับสนุนการฝึกอาชีพและการให้บริการมายัง สพส. เช่น สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง ชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคาร จี และพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน www.bmatraining.ac.th หรือติดต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง 1) โทร. 0 2246 1592 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(บางรัก) โทร. 0 2236 6929 3) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง 2) โทร. 0 2246 5769 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ประเวศ) โทร. 0 2251 7950 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร. 0 2426 3653 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) โทร. 0 2429 3573 7 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(คลองเตย) โทร. 0 2240 0009 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ม้วน บำรุงศิลป) โทร. 0 2514 1840 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(หนองจอก) โทร. 0 2543 2903 และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) โทร. 0 2410 1012 หรือที่กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สพส. โทร. 0 2247 9496

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ