กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่

ข่าวทั่วไป Tuesday April 23, 2024 08:52 —ThaiPR.net

กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำว่า สพส.ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนครและธนบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งในการประชุมได้รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำ การบริหารจัดการน้ำที่จะใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รับฟังปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน สำนักการระบายน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำของ กทม.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่เขต ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบ พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด

นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1-4 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน ฯลฯ ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานเขต เกษตรกร และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เขตที่มีความเสี่ยง เพื่อ สพส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรในกรุงเทพฯ สพส.ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ กรณีการพังทลายของทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์ ทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืช รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร กลุ่มไลน์เกษตรพระนคร-ธนบุรี (เจ้าหน้าที่เกษตร 26 เขตของ กทม.) กลุ่มแปลงนาสาธิต กทม. (เกษตรทำนาฝั่งพระนคร) พร้อมทั้งให้สำรวจความเสียหายจากการทำการเกษตรกรในเบื้องต้น เพื่อเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ