กทม.เดินหน้าปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพ-ศูนย์ฝึกอาชีพ พร้อมจัดแข่งขันทักษะฝีมือ ยกระดับมาตรฐานอาชีพ

ข่าวทั่วไป Monday March 4, 2024 16:53 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้าปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพ-ศูนย์ฝึกอาชีพ พร้อมจัดแข่งขันทักษะฝีมือ ยกระดับมาตรฐานอาชีพ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. การจัดกิจกรรมแข่งขันฝีมือของผู้ฝึกอาชีพ และการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพว่า สพส.มีนโยบายพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง ๕ แห่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีแผนการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ดินแดง ๑) เขตดินแดง โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) เขตหนองแขม และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ประเวศ) เขตประเวศ

ส่วนปี 2568 มีแผนปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หนองจอก) เขตหนองจอก และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ดินแดง ๒) เขตดินแดง พร้อมทั้งได้จัดแข่งขันทักษะฝีมือในหมวดวิชาช่างต่าง ๆ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนฝึกอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การตัดขนสุนัขและการตัดผม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยจัดงานวิชาการประจำปีของแต่ละโรงเรียน เพื่อสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมผลงานและเป็นการต่อยอดด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอีกทางหนึ่ง

ส่วนการมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.และศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ดำเนินการตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งระเบียบ กทม.ดังกล่าวได้กำหนดให้อำนาจลงนามเป็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นในกรณีอื่น โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.สามารถออกใบรับรองการจบการศึกษาให้ได้ภายใน 1 วัน สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.การออกวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้อำนาจลงนามเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือน อย่างไรก็ตาม จะได้กำชับโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.และศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ให้ส่งมอบใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขี้น รวมถึงจะตรวจสอบและกำชับเพิ่มเติมกับโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.และศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสุภาพ

นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม.กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (มีนบุรี) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปี 2568 ส่วนกรณีที่ระบุเจ้าหน้าที่พูดจาไม่เหมาะสมเมื่อมีการทวงถามการออกวุฒิบัตรของศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (มีนบุรี) นั้น สำนักงานเขตฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งกำชับเพิ่มเติมกับศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสุภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านอาชีพแก่ประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ