กทม.เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบต่อเนื่อง เตรียมจัด "มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 2"

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 26, 2024 17:28 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบต่อเนื่อง เตรียมจัด

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในกรุงเทพฯ ว่า กทม.เตรียมจัดกิจกรรม "มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2" เพื่อให้ฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงธนาคารได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาว โดยที่ผ่านมา สพส.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจนรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 - 29 ก.พ.67 ปรากฏว่า มีผู้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ 10,609 ราย เจ้าหนี้ 9,489 ราย มูลหนี้ 1,126,332,690.50 บาท

ส่วนการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท สำนักงานเขตได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับเขต เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับเขต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในภาพรวมทั้ง 50 เขต ผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 18 มี.ค.67 มีลูกหนี้ที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 229 ราย มีเจ้าหนี้ที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย114 ราย มีข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 117 ข้อพิพาท มีข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 105 ข้อพิพาท มีมูลหนี้เดิม (สุทธิก่อนการไกล่เกลี่ย) 12,275,612 บาท มีมูลหนี้ใหม่ (สุทธิหลังจากการไกล่เกลี่ย) 7,919,000 บาท และมีมูลหนี้ลดลง 4,356,612 บาท

ทั้งนี้ สพส.ได้ประสานสำนักงานเขตให้เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตามข้อมูลจากการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ครบถ้วน การติดตามให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการลงทะเบียนที่มีข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ รวมถึงดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการส่งข้อมูลต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดอาญา เช่น การข่มขู่ใช้ความรุนแรง โดยประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น ไม่สามารถตามเจ้าหนี้เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยได้และลูกหนี้ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่ง กทม.ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งการส่งจดหมายถึงลูกหนี้ เจ้าหนี้ จำนวน 2 ครั้ง การส่งต่อข้อมูลลูกหนี้เข้าไกล่เกลี่ยตามความประสงค์หรือตามภูมิลำเนา ทั้งนี้ กทม.ได้จัด "มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.67 ณ มูลนิธิพุทธรังษี วัดฝอกวงซัน เขตคลองสามวา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การจัดตลาดแรงงาน การฝึกอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และกระทรวงแรงงาน การรับคำขอเพื่อพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ