กทม. ร่วมพัฒนาชุมชนบ่อนไก่เป็นชุมชนต้นแบบ พร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กฯ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ข่าวทั่วไป Thursday May 30, 2024 08:26 —ThaiPR.net

กทม. ร่วมพัฒนาชุมชนบ่อนไก่เป็นชุมชนต้นแบบ พร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กฯ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ รวมถึงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ว่า ชุมชนบ่อนไก่เป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ในแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เกิดเหตุไฟไหม้ มีบ้านเรือนเสียหาย 69 ครัวเรือน และเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนกุหลาบแดง มีบ้านเรือนเสียหาย 3 ครัวเรือน หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้สำรวจความเดือดร้อน รับรองสิทธิผู้เดือดร้อน และสนับสนุนงบประมาณโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้และจัดระบบองค์กรชุมชนและกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เช่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พอช. เป็นผู้เช่าที่ดินและดำเนินโครงการในที่ดินเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเดิม

ส่วนการออกแบบโครงการบ่อนไก่ เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูง "นวัตกรรมใหม่สร้างชุมชนบนตึกสูง-พื้นที่พาณิชยกรรม" จะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมผสมผสานพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6-7 ชั้น ออกแบบให้รองรับการอยู่อาศัยร่วมกันแบบชุมชน จำนวน 300 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนกลางชุมชน และพื้นที่พาณิชย์ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชน ประกอบด้วย การออกแบบที่อยู่อาศัยทางสูงในรูปแบบชุมชน สร้างพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว สาธารณูปการในชุมชน ทั้งในแนวราบและแนวตั้งที่ส่งเสริมให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกัน มีระบบการบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลร่วมกันโดยชุมชน ต่างจากโครงการที่อยู่อาศัยรวมในรูปแบบเดิมที่ออกแบบ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การออกแบบพื้นที่พาณิชย์กรรม สร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับย่าน ยกระดับและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน อาชีพชุมชน ไปกับย่านบ่อนไก่ พร้อมกับโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการ การพัฒนาด้านสังคม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยองค์กรชุมชนเป็นหลักในการจัดการพัฒนาตามวิถีชีวิต เอกลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์แบบชุมชนให้เกิดการดูแลช่วยเหลือกันผ่านกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถการจ่ายของชุมชนในการพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาอาคารที่อยู่อาศัย

โดย กทม. ควรเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกิดเป็น cluster ในการดูแลกัน เช่น กลุ่มเด็กดูแลเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุดูแลกัน พัฒนาอาชีพคนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ให้มั่นคงขึ้นจากความได้เปรียบของพื้นที่ทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ในที่อยู่อาศัย และการออกแบบแนวทางการบริหารโครงการร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินฯ จากรูปแบบโครงการที่มีความซับซ้อน ทั้งการออกแบบพื้นที่ชุมชน การออกแบบพื้นที่พาณิชย์ มูลค่าโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการอาคารทั้งการอยู่อาศัยและการพาณิชย์

สำหรับการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ศูนย์ดังกล่าวได้รับการดูแลจากประธานชุมชน มีเด็กในความดูแล 20 ราย มีครู 2 ราย จากกรณีน้ำท่วมขังช่วงฝนตก สำนักงานเขตพื้นที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องหลังคารั่วชุมชนได้รับเงินจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด ปรับปรุงเสาค้ำอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สพส. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์ฯ ให้เพียงพอและครอบคลุมตามความต้องการของศูนย์ฯ ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ