7ครั้งแรกของไทย! CMMU เปิด ESG Tracker

ข่าวทั่วไป Monday July 17, 2023 09:29 —ThaiPR.net

7ครั้งแรกของไทย! CMMU เปิด ESG Tracker

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมมือกับ The University of New South Wales พัฒนาระบบตรวจทานคุณภาพด้านการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามกรอบแนวคิด ESG และได้มอบรางวัล CMMU-ESG Award ให้กับ องค์กรธุรกิจต้นแบบแห่งการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 7 องค์กร แบ่งแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรรม - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริการทางการเงินและการธนาคาร - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มก่อสร้าง - บริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กลุ่มพลังงาน - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กลุ่มค้าปลีก - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรางวัล Best Disclosure - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า เมื่อปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง แนวคิดเรื่องของการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ หรือ Environmental Social and Governance (ESG) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคนี้ ดังนั้น สถาบันทางด้านธุรกิจเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมในด้านทักษะความรู้ และความสามารถในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะความยั่งยืนเป็นเสาหลักและพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ จากแนวทางดังกล่าว CMMU จึงมุ่งมั่นปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงจัดงาน "CMMU Sustainability Fest 2023" ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติและทุ่มเทในด้านความยั่งยืน ตลอดจนยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามแบบอย่างความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รศ ดร ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านความยั่งยืนอธิบายถึงระบบ ESG Tracker ว่าเป็นเครื่องมือใหม่ ที่เน้นการสิเคราะห์จากข้อมูลภายในขององค์กร และ ทำให้ทราบถึงจุดแข็งทและข้อที่ควรปรับปรุงในการทำกลยุทธ์ ESG โโยทางวิทยาลัยการจัดการจะเป็นผู้นำในการนำระบบเข้ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโทของเราเพื่อสร้างกำลังคน ทรัพยากรบุคคลที่พร้อมที่จะทำธุรกิจและเข้าใจประเด็นความยั่งยืนในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ในด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ และความยั่งยืนในองค์กร มุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะรอบด้านสอดคล้องกับความต้องการ ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการจัดการเพื่อความยั่งยืน และทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท-เอก หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ