เยาวชนไทยคว้ารางวัลพิเศษโครงงานวิทย์ฯ ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2023

ข่าวทั่วไป Thursday July 27, 2023 16:47 —ThaiPR.net

เยาวชนไทยคว้ารางวัลพิเศษโครงงานวิทย์ฯ ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล Special Award รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 คัดเลือก 4 สุดยอดโครงงานวิทย์ฯ ระดับประเทศที่มีความโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น หวังว่าทุกผลงานจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยต่อไป

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานโครงการฯ เผยว่า "กระทรวง อว. ร่วมด้วย อพวช. สวทช. และสมาคมวิทย์ฯ จัดทำโครงการ Prime Minister's Science Award 2023 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้ครูอาจารย์ โรงเรียนและผู้ปกครอง ในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมในลักษณะของโครงงาน โดยเน้นการเชิดชูเยาวชนและครูที่ให้ความสำคัญในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสำคัญของประเทศและนานาชาติ มีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในเวทีต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าหรือคุณค่านำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยไปสู่ระดับโลก

รางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 เป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

  • รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้แก่ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ กับ โครงงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหนอนด้วงสาคู Rhynchophorus ferrugineus ร่วมกับการเสริมพืชอาหารก่อนการบริโภค เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนทางเลือก โดยมีสมาชิกคือ นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ นายธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์ และนางสาววนิดา ภู่เอี่ยม เป็นครูที่ปรึกษา, นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  • รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยผู้สนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช กับ โครงงานคาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์ โดยมีสมาชิก คือ นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด, นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ และนางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ เป็นครูที่ปรึกษา, ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  • รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยผู้สนับสนุนจาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ กับ โครงงานแนวทางผสมผสานเพื่อการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกในการทำนายต้นกำเนิดของมะเร็งจากข้อมูลการเติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ โดยมีสมาชิก คือ นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์, นายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล และนายพิษณุ จันทรเสวต เป็นครูที่ปรึกษา, นายชนติ จันทรโชติชัชวาล ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  • รางวัล NSM President's Science Communication Award โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ได้แก่ ทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม กับ โครงงานแนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: การตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดงโดยใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่รวดเร็ว โดยมีสมาชิก คือ นายวงศกร มาลาลักษมี, นางสาวมทินา บุญเต็ม, นางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล และดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษา รศ. ดร. นพ. ปีติ ธุวจิตต์ ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  • สำหรับรางวัลใหญ่ Prime Minister's Science Project Award และรางวัล Prime Minister's Science Teacher Award ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 จะประกาศผลและได้รับมอบรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นี้ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ