กทม.กำชับมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่-เชื้อไวรัส RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ - บ้านผู้สูงอายุบางแค 2

ข่าวทั่วไป Thursday August 31, 2023 15:50 —ThaiPR.net

กทม.กำชับมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่-เชื้อไวรัส RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ - บ้านผู้สูงอายุบางแค 2

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีแพทย์เตือนระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคจากเชื้อไวรัส RSV ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุว่า กรุงเทพมหานคร โดย สพส.ได้กำชับสำนักงานเขตที่มีภารกิจด้านการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ รวมถึงบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่และโรคจากเชื้อไวรัส RSV ตามแนวทางป้องกันโรคของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.โดยจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าภายในศูนย์ฯ หากพบเด็กมีอาการป่วยให้แยกเด็กและประสานผู้ปกครองมารับเด็กกลับ ให้คำแนะนำการดูแลเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้รับทราบความจำเป็นที่จะต้องให้เด็กที่มีอาการป่วยหยุดเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการป้องกันภายในศูนย์ฯ เช่น จัดเตรียมจุดล้างมือ จัดการเรียนการสอนในบริเวณที่เปิดกว้าง ลมพัดผ่านได้สะดวก จัดให้มีแก้วน้ำและช้อนรับประทานอาหารเป็นของตนเอง เน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีแก่ผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และเจ้าหน้าที่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเกี่ยวกับอาการและสาเหตุการเกิดโรคจากเชื้อไวรัส RSV โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรง เช่น ไอมาก มีเสมหะมาก หายใจมีเสียงวี๊ด หรือมีเสียงครืดคราด หอบเหนื่อยหายใจเร็ว อกบุ๋ม ให้พาผู้สูงอายุส่งรักษาทันที เพราะเชื้อไวรัส RSV มีความรุนแรงสำหรับผู้สูงอายุ หากติดเชื้อ RSV จะมีอาการป่วยมากกว่าเด็กเล็กหลายเท่า นอกจากนั้น ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การทำแบบคัดกรองประเมินอาการเบื้องต้นของผู้สูงอายุ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องอาหาร ห้องกายภาพบำบัด ศาลาธรรม ห้องพักผู้สูงอายุ และทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เป็นประจำทุกวันรวมทั้งเตรียมความพร้อม หากพบผู้สูงอายุติดเชื้อไวรัส RSV การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ