แพรนด้า จิวเวลรี่ รับการต่ออายุการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 20, 2023 08:59 —ThaiPR.net

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับการต่ออายุการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ((Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ครั้งที่ 2 จาก ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย งานจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

โดยการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว มีอายุ 3 ปี (ปี 2566 - 2569) ซึ่งสะท้อนถึงการมีหน้าที่หลักในการกระทำตนเองให้เป็นแบบอย่างด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการจ่ายและรับสินบน สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ