กทม.พร้อมภาคีเครือข่ายเตรียม Kick-off ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 8 พ.ย.นี้

ข่าวทั่วไป Monday October 30, 2023 16:30 —ThaiPR.net

กทม.พร้อมภาคีเครือข่ายเตรียม Kick-off ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 8 พ.ย.นี้

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และสนับสนุนความร่วมมือรณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงในสถานพยาบาลของ กทม.ว่า สนอ.ได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน HPV ครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 ภายใต้โครงการให้บริการวัคซีนป้องกัน HPV ในโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และมีผลความครอบคลุมวัคซีน HPV ปีละประมาณร้อยละ 96-98 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2560 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ขยายการให้วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนชาวไทย โดยที่ผ่านมานับว่าได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงคาดการณ์ว่า จะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนในครั้งนี้ประมาณ 90,000 ราย

อย่างไรก็ตาม กทม.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน HPV โดยวางแผนตามแนวทางที่ สธ.กำหนดภายใต้บริบทของ สนอ.ในการดำเนินงานให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในโรงเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและผู้ปกครองผ่านโรงเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย สนอ.มีแผนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 4 ส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน HPV และสนับสนุนความร่วมมือรณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ดังนี้ ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของนโยบายและจุดให้บริการวัคซีนแก่สถานศึกษา และ/หรือโรงเรียนทุกสังกัดที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง อายุ 11-20 ปี และประสานความร่วมมือสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้นโยบายและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นวงกว้าง รวมถึงประสานความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง วางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกในโรงเรียนรูปแบบ School-based แก่โรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 11-18 ปี หรืออยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งเปิดให้บริการในรูปแบบ Walk in สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ 18-20 ปี หรืออยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1-2 และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยวางแผนจัดกิจกรรม Kick-off ในวันที่ 8 พ.ย.66 พร้อมกับเขตสุขภาพอื่น ๆ ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพฯ

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลนักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน HPV ตามแนวทางที่ สธ.กำหนดว่า สนศ.ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ทราบและจัดเตรียมพร้อมนำส่งข้อมูลนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 5 ในปีการศึกษา 2566 ที่สมัครใจเข้ารับวัคซีน โดยส่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหนังสือ สนศ.เรื่อง การดำเนินงานวัคซีน HPV


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ