เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ผ่านโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร" ในงาน "ทอดกฐินสามัคคี"

ข่าวทั่วไป Tuesday November 7, 2023 15:45 —ThaiPR.net

เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ผ่านโครงการ

เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานผ่านโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร" ในงาน "ทอดกฐินสามัคคี" ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม "ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร" ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะวัดกลาง และสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับ อาทิ ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหารประเภทโฟม แก้วกระดาษกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ เข้าโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" เพื่อจะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

สำหรับปริมาณสิ่งของที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้รวมทั้งสิ้น 590 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.0161 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในการนี้ คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ, คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคุณ "กิ๊ก" มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ยังได้ร่วมเป็นต้นแบบในการร่วมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต พร้อมเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ผ่านกิจกรรมโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนกระทั่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง จากขยะที่ไร้ค่า นำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


แท็ก ทอดกฐิน  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ