รวมพลังราชภัฏอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ พร้อมปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครู

ข่าวทั่วไป Thursday November 16, 2023 15:42 —ThaiPR.net

รวมพลังราชภัฏอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ พร้อมปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครู

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยมีตน ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี มรท. พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร ผู้แทนจาก สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)และผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยรูปแบบการอบรมมีทั้งการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2566 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน2566 และรุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 18- 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรีมรท.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ