SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566

ข่าวทั่วไป Tuesday November 21, 2023 16:35 —ThaiPR.net

SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถาบันเครือข่าย จำนวน 17 สถาบันเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยระหว่างเครือข่ายวิจัยฯ และการจัดกิจกรรมนานาชาติของเครือข่ายวิจัยฯ และเพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สำหรับสถาบันเครือข่ายวิจัยประชาชื่นมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 สถาบัน ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยดุสิตธานี
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ