SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566

ข่าวทั่วไป Tuesday November 21, 2023 16:35 —ThaiPR.net

SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถาบันเครือข่าย จำนวน 17 สถาบันเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยระหว่างเครือข่ายวิจัยฯ และการจัดกิจกรรมนานาชาติของเครือข่ายวิจัยฯ และเพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สำหรับสถาบันเครือข่ายวิจัยประชาชื่นมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 สถาบัน ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 7. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 8. มหาวิทยาลัยรังสิต
 9. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 11. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 16. มหาวิทยาลัยดุสิตธานี
 17. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ