วว. จับมือบริษัทเอเนอร์จิสฯ สำรวจพื้นที่ทางทะเล มุ่งผลิตพลังงานทางเลือกจากคลื่นทะเล

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 23, 2023 08:24 —ThaiPR.net

วว. จับมือบริษัทเอเนอร์จิสฯ สำรวจพื้นที่ทางทะเล มุ่งผลิตพลังงานทางเลือกจากคลื่นทะเล

วันนี้ (22 พ.ย. 2566 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า) ดร.ประทีป วงศ์บันฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว. ลงนามความร่วมมือ "โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลพื้นที่ทางทะเลเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก" กับ นางสาวชลลดา รัตนวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด โดยมี นายถาวร เสนเนียม ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด และ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. เป็นสักขีพยาน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้านพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความสามารถตลาดจนความชำนาญให้แก่บุคลากร ตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย วทน. พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมไทย โอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า เป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วทน. ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ วทน. อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด ในครั้งนี้ วว. จะดำเนินงานผ่านหน่วยงานในสังกัด คือ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการผสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการผลิตพลังงานทางเลือก อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นางสาวชลลดา รัตนวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอเนอร์จิสฯ ประกอบธุรกิจในด้านการพัฒนาพลังงานทางเลือก เครื่องจักรกล ยานยนต์พิเศษเฉพาะ โดยฝีมือของบุคลากรที่เป็นทีมงานคนไทย เพื่อช่วยยกระดับ พัฒนา คุ้มครอง ปกป้องชีวิตและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถทำให้เกิดพลังงานใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยดึงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งทรัพยากรที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพลังงานจากคลื่นทะเลเป็นเป้าหมายแรกในการดำเนินการ ด้วยเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ซึ่งในปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่ แม้กระทั่งในประเทศไทยยังมีเกาะย่อยในหลายพื้นที่ที่ปัจจุบันไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยใน 150 เกาะของประเทศไทย มีเพียงจำนวน 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่เข้าถึง เป็นกลุ่มคนที่ขาดทางเลือก ขาดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาดมากที่สุด จึงเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการร่วมกับ วว. ต่อไป ภายใต้เป้าหมาย "เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อชีวิตทางเลือก"

นายถาวร เสนเนียม ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ท้าทาย ที่เราจะต้องเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะหลังจากที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย มนุษย์ได้พบเจอภัยธรรมชาติมากมายที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งของภัยพิบัตินั้นเกิดจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่ นั่นคือ พลังงานสะอาด เพื่อใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิล โดยพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล และไปใช้พลังงานทางเลือกอื่น คือ พลังงานสะอาด ที่เป็นพลังงานจากคลื่น ที่มีอยู่ในทะเลทั่วโลก โดยความสำเร็จที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ