GGC เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ 3 มิติ "เข้มแข็ง-เติบโต-ยั่งยืน" รุกเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจใหม่ เพิ่มโอกาสการเติบโตสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 24, 2023 14:34 —ThaiPR.net

GGC เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ 3 มิติ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ "GGC" เร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้ง 3 มิติ "เข้มแข็ง-เติบโต-ยั่งยืน" พร้อมประกาศเดินหน้าลุย พัฒนาผลิตภัณฑ์ High Value Product ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ควบคู่การรับมือกับ Business Landscape สู่การตอบโจทย์ สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน เล็งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่สยายปีกมากกว่า 50% และตอกย้ำเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ภาพรวมแผนกลยุทธ์ของ GGC ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรทางธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 ด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

เข้มแข็ง (Enhance Competitiveness) : รักษาความเข้มแข็งของธุรกิจปัจจุบัน อีกทั้งเตรียมความเข้มแข็งในองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่กดดันต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการสร้างผลกำไรอย่างเต็มความสามารถ

เติบโต (Growth Portfolio) : ปรับ Portfolio ให้ชัดเจนสำหรับการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ Bioenergy, Biochemical, Food Ingredients & Pharmaceutical ที่มีอัตราการเติบโตและความต้องการตามกระแสโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยั่งยืน (Sustainability Development) : การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจาก Decarbonization

ซึ่งการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น GGC ได้เตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Value Product ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมากขึ้น (BioChemicals ) และมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม (Food Ingredients & Pharmaceutical) ซึ่งจะเป็น Portfolio ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ระยะยาว จาก Business Landscape ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่มาจากกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่า 50%

"GGC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy (BCG) Role Model) รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไชด์ (Decarbonization Pathway) โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050"

นปีนี้ GGC ได้เข้าร่วมการประเมิน EcoVadis เพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทุกภาคส่วนธุรกิจ โดย GGC ได้รับรางวัลระดับ Silver ระดับ Top 25% ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งผ่านการประเมินจาก 21 ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนจาก EcoVadis นอกจากนี้ GGC ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

GGC ยังคงมุ่งมั่นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เตรียมพร้อมในการรับมือและสร้างความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้การแสวงหาการลงทุนเพิ่มตาม Megatrend และธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ "The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business" เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ