ไทยประกันชีวิตต่อยอดการดำเนินงานด้าน ESG จัดสัมมนาออนไลน์ "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน"

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 4, 2023 10:41 —ThaiPR.net

ไทยประกันชีวิตต่อยอดการดำเนินงานด้าน ESG จัดสัมมนาออนไลน์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน" โดยมีคุณไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer เปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าพันธมิตร เรื่องการกำกับดูกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของคู่ค้า เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความยั่งยืน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development : SDGs) เป้าหมายที่ 17 - ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

"ไทยประกันชีวิต" ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย" ซึ่งการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนภายใต้ SD Roadmap ของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ