เปิดตัวโครงการ "1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)" ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีโดรน

ข่าวทั่วไป Wednesday December 6, 2023 12:20 —ThaiPR.net

เปิดตัวโครงการ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)"ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พัฒนาความรู้ ทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรแก่ชุมชน พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านธุรกิจดั้งเดิมสู่ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง ฉีดพ่น และจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร

ผลักดันให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร 500 ชุมชนภายในงานได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรระหว่างผู้ผลิต จำหน่ายโดรน และบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด โดย ดร. เกรียงศักดิ์ ศิวะสนธิวัฒน์ General manager บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อเรื่อง "ยกระดับโดรนเกษตรสัญชาติไทยด้วยมาตรฐานสากล" โดย นาย รุ่งเรือง เมืองแก้ว Sales and Marketing Manager บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้กล่าวถึงศักยภาพของโดรนการเกษตรเจ้าเอี้ยง ซึ่งพัฒนาโดยคนไทยและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวว่า โครงการ "ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)" จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรไทย

และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี)และยังได้เยี่ยมชมโดรนเพื่อการเกษตรเจ้าเอี้ยง ทั้งขนาด 10 ลิตร และ 16 ลิตรที่เข้าร่วมโครงการณ บูธของทาง บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)" สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 02-950-5005 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก : https://cutt.ly/XwdGlR2v


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ