ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ Night at the Museum @ Chula เรื่องช้าง ช้าง ณ ยามค่ำคืน

ข่าวทั่วไป Friday December 8, 2023 10:06 —ThaiPR.net

ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ Night at the Museum @ Chula เรื่องช้าง ช้าง ณ ยามค่ำคืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum @ Chula ประจำปี 2566 ใน theme "ช้าง ช้าง เวลากลางคืน Proboscidea the nocturnal life and their friends" ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ และบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ ร่วมจัดงาน ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนของจุฬาฯ Night at the Museum @ Chula เป็นความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดยเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2559 จากความสำเร็จของกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2022 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 30,000 คน ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum @ Chula ใน theme "ช้าง ช้าง เวลากลางคืน Proboscidea the nocturnal life and their friends" ซึ่งเป็น theme ที่มิวเซียมสยามกำหนดขึ้น เนื่องจาก "ช้าง" เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จึงตั้งใจให้ "ช้างเป็น soft power ของไทย"

รศ.ดร.วิเชฎฐ์ เผยถึงจุดเด่นของงาน Night at the Museum @ Chula ในปีนี้ว่า "พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีความหลากหลายขององค์ความรู้ รวมทั้งมีตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตทุกกลุ่ม รวมถึง "ช้าง" ซึ่งเป็นความพิเศษของนิทรรศการปีนี้ การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนซึ่งมีการใช้แสงและสีเข้ามาช่วย เป็นการเปลี่ยนมุมมองการชมพิพิธภัณฑ์ ทำให้ภาพที่เห็นแตกต่างออกไปจากปกติ ผู้ชมจะได้สัมผัสความงดงามของสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนในมิติที่แตกต่างจากเวลากลางวัน" ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว

ความพิเศษของ Night at the Museum @ Chula ปีนี้

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ

 • พบกับเรื่องราวของช้างและสัตว์หายากที่ควรอนุรักษ์ เช่น พะยูนดงตาล โลกของสัตว์เผือก
 • ความลับของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
 • พิพิธภัณฑ์เต่า เต่าอะไรเอ่ย? ที่มีตีนเหมือนช้าง
 • พิพิธภัณฑ์แมลง พบกับแมลง-แมงที่มีชื่อเกี่ยวกับ "ช้าง"
 • พิพิธภัณฑ์หอยทาก หอยอะไรเอ่ย? ที่เกี่ยวข้องกับช้าง

นิทรรศการพิเศษ

 • "น้องพะยูนดงตาลกับลุงเต่าทะเล" ความสัมพันธ์ต่างสายพันธุ์ การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์          ไปด้วยกันได้หรือไม่?
 • โลกของสัตว์เผือก Albino land สัตว์เผือก-เผือกเป็นอย่างไร มาหาความรู้ได้ที่งานนี้
 • ความลับของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน-The secret of Amphibian and Reptile
 • The Menagerie of BBTech Beasts เยี่ยมชมสัตว์โลกแปลกๆ ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นได้ตลอดเวลา

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

 • ส่องฟอสซิลช้างไทย เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของช้างในอดีตที่ไม่เหมือนปัจจุบัน
 • สัมผัสหินหนังช้าง พบกับความลับที่ซ่อนอยู่
 • สำรวจหินรูปช้าง ผ่านทัวร์เสมือนกับนักธรณีวิทยา

พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์

 • พบกับมหัศจรรย์พันธุ์พืชใน Tropical Forest จากใต้น้ำสู่ทะเลทราย พืชอวกาศ คือต้นอะไร ที่ Living plant museum (เรือนเพาะชำ)
 • สวนอาหารช้าง กินอะไรตัวจึงใหญ่
 • กิจกรรม Rally คล้องช้าง

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเทคโนโลยีทางภาพ

 • จัดแสดงภาพถ่ายช้างป่า
 • ภาพถ่ายฟิล์มกระจกสามมิติ "พิธีคล้องช้างสมัยโบราณ" ซึ่งเป็นภาพที่หาดูยาก
 • ฟังการเสวนาเรื่องการถ่ายภาพธรรมชาติและภาพสัตว์ป่า

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 • พบกับ "จุลินทรีย์มหัศจรรย์" (Fantastic microbe)
 • ตัวอย่างจริงของเห็ดแปลกตา ราแมลง สาหร่ายมุกหยก สาหร่ายทนร้อน (polyextremophile)

      จากน้ำพุร้อน, บรั่นดี ที่ได้จากงานทดลองในภาควิชาฯ

 • จุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดูจากกล้องจุลทรรศน์

งานเสวนา และตอบคำถามชิงรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

     - พูดคุยเรื่อง "วัณโรคในช้าง" โดย ศ.ดร. ธนาภัทร ปาลกะ

     - สาธิตการทำโยเกิร์ตโฮมเมด พร้อมชวนมาดูจุลินทรีย์ที่ใช้ทำโยเกิร์ต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยนิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

     - พูดคุยเรื่อง "ไมโครไบโอม(ในช้าง)" โดย อ.ดร.ณัฐภณ ป้อมบุบผา

     - สาธิตการทำโยเกิร์ตโฮมเมด พร้อมชวนมาดูจุลินทรีย์ฯ โดยนิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

      - พูดคุยเรื่อง "จุลินทรีย์ย่อยสลายพลาสติก และการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากจุลินทรีย์"  โดย รศ.ดร.วันชัย อัศวลาภสกุล และ รศ.ดร.สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

     - สาธิตการทำโยเกิร์ตโฮมเมด พร้อมชวนมาดูจุลินทรีย์ฯ โดยนิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาฟิสิกส์

 • ร่วมสัมผัสประสบการณ์ดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ ได้เห็นทั้งดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และอื่นๆ          
 • เยี่ยมชมบูธดาราศาสตร์ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของดาราศาสตร์
 • ถ่ายภาพดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • การบรรยายเรื่อง "การถ่ายและประมวลผลภาพวัตถุอวกาศห้วงลึก (DSO)"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 • ความลับของหมึกดัมโบ้-หมึกน้ำลึกที่หน้าตาเหมือนช้างดัมโบ้ พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหมึกดัมโบ้ หมึกทะเลน้ำลึก และการศึกษาทางทะเล
 • ร่วมพูดคุยในการเสวนา MarineTalkในหัวข้อการผจญภัยในมหาสมุทร
 • ทดลองผ่าศึกษาอวัยวะภายในของฉลาม
 • ซุ้มถ่ายรูป Check-in เป็นที่ระลึก

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

 • ความรู้เกี่ยวกับหอยงวงช้าง สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
 • จัดแสดงสัตว์น้ำเครือญาติใกล้ชิดกับหอยงวงช้างแบบตัวเป็นๆ
 • สัมผัสสัตว์น้ำในระบบนิเวศทะเลรอบๆ ตัว ผ่าน "Touch tank" อ่างน้ำของระบบนิเวศจำลอง         ที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่น่าสนใจ
 • เต็มอิ่มกับความรู้ทางด้านทรัพยากรทางน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

 • นิทรรศการ "หินและแร่ ขุมทรัพย์ธรรมชาติ" ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
 • นิทรรศการ "ต้ม ต้อง เมี้ยน" ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
 • กิจกรรมการแสดงดนตรีโดยวง CU Chamber ณ ลานพิพิธศิลป์ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
 • การแสดง Line Dance โดยนิสิตเก่าจุฬาฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.museum.sc.chula.ac.th/  และ https://www.facebook.com/NHMCU

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3634-5, 0-2218-3624


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ