กรมพัฒน์ จับมือ SkillLane จัดคอร์สพิเศษ Upskill ภาษาและดิจิทัล 44 หลักสูตร ฟรี 10,000 สิทธิ์

ข่าวทั่วไป Tuesday December 19, 2023 21:48 —ThaiPR.net

กรมพัฒน์ จับมือ SkillLane จัดคอร์สพิเศษ Upskill ภาษาและดิจิทัล 44 หลักสูตร ฟรี 10,000 สิทธิ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล กับบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด โดยมีคุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอบรมทักษะดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในการผลิตสื่อการฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะดิจิทัล จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ในวันนี้ โดยบริษัทได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) ใน 5 หมวดได้แก่ หมวดด้านภาษา หมวดการตลาดออนไลน์ หมวดดิจิทัลและนวัตกรรม และหมวดทักษะภาวะผู้นำ รวมทั้งหมด 44 หลักสูตร ให้สิทธิ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์ม จำนวน 10,000 สิทธิ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนดังกล่าว ในส่วนนี้กรมได้จัดทำ QR Code การลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด มอบคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 5 หมวด ประกอบด้วย 1) ทักษะดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล DATA DRIVEN ORGANIZATION จำนวน 6 หลักสูตร และ DATA TRANSFORMATION จำนวน 6 หลักสูตร 2) ภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ LEADERSHIP ESSENTIALS จำนวน 5 หลักสูตร และ PROFESSIONALS MASTERY PROGRAM จำนวน 5 หลักสูตร 3) ดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรที่เกี่ยวกับ DESIGN THINKING PROGRAM จำนวน 6 หลักสูตร 4) การตลาด DIGITAL MARKETING จำนวน 6 หลักสูตร และ 5) หลักสูตรด้านภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 9 หลักสูตร และภาษาจีน จำนวน 1 หลักสูตร รวมทั้งหมด 44 หลักสูตร หลักสูตรที่บริษัทมอบให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ทั้ง 2 หน่วยจะออกวุฒิบัตรร่วมกัน เพื่อการันตีให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน สามารถนำใบวุฒิบัตรแนบประกอบการสมัครงานหรือใช้รับรองความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้

"ต้องขอขอบคุณ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำสื่อการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับบรรจุไว้ใน DSD Online Training ของกรมเพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ของตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่ต้องการ Upskill หรือ Reskill ให้แก่แรงงานไทย ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสามารถประกอบอาชีพได้หรือมีทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการ อีกทั้งเพื่อปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารด้วย" อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ