สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ลดอุบัติเหตุ ลดเจ็บ ลดตาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ข่าวทั่วไป Tuesday December 26, 2023 16:54 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ย้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2566 - 4 ม.ค. 2567) ภายใต้แนวคิดในการ รณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66) ประเทศไทย มีผู้บาดเจ็บ 21,879 ราย เสียชีวิต 360 ราย ในเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้บาดเจ็บ 1,312 ราย เสียชีวิต 8 ราย จำแนกรายจังหวัดสูงสุด คือ สงขลา บาดเจ็บ 499 ราย เสียชีวิต 4 ราย รองลงมาคือ ตรัง บาดเจ็บ 213 ราย เสียชีวิต 1 ราย, พัทลุง บาดเจ็บ 162 ราย เสียชีวิต 2 ราย, นราธิวาส บาดเจ็บ 138 ราย, ปัตตานี บาดเจ็บ 114 ราย เสียชีวิต 1 ราย, ยะลา บาดเจ็บ 105 ราย และสตูล บาดเจ็บ 81 ราย โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุ 10 - 19 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 83.71 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 72.18 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ร้อยละ 10.18 โดยเป็นผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.92  ขณะวันที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ( 314 ราย) และช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างเวลา 17.00 - 19.00 น.

สคร.12 สงขลา ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ โดยก่อนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร รวมทั้งระมัดระวังการเดินทางในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และขอเน้นย้ำ ประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMH โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ  

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และหากเกิดหรือพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุ ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ