ธอส. ลงนาม MOU ร่วมกับ บสย. ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบและระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 18, 2024 15:56 —ThaiPR.net

ธอส. ลงนาม MOU ร่วมกับ บสย. ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบและระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (18 มกราคม 2567) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงิน
ของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ AUDIT SUPPORT SYSTEM (A2S) มาใช้สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานผ่านระบบดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในให้มีความเท่าเทียมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ธอส. ได้พัฒนาอัพเกรดระบบ A2S ให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายในมากขึ้น โดยการทำงานของระบบ A2S จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนงานการวางแผน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การติดตามผล และการรายงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษา และประการสำคัญ A2S เป็นระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานผ่านระบบทุกขั้นตอน จึงก่อให้เกิดความมีมาตรฐานในการทำงาน และความแม่นยำ ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการตรวจสอบ จากการปรับรูปแบบการทำงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ ธอส. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน และเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการทำให้ธนาคารเดินหน้าให้บริการกับลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ลงนาม MOU ร่วมกับ บสย. ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ บสย. นำระบบ A2S และองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการตรวจสอบภายในของ บสย. ตามมาตรฐานต่อไป

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณ ธอส. ในการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบ ร่วมกันในองค์รวมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าระบบ A2S จะเป็น Data Base สำคัญในการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่กระบวนงานการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตามผล รวมถึงการดำเนินงานของ บสย. สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) Enabler 8 : ด้านตรวจสอบภายในหัวข้อหน่วยตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานและผลงาน ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในของ บสย. อย่างแน่นอน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ