สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม & Work shop

ข่าวทั่วไป Monday January 22, 2024 17:32 —ThaiPR.net

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม & Work shop

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม & Work shop ภายใต้หัวข้อ "Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดให้มีการฝึกอบรม One Day Training แลกเปลี่ยน - เรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape" ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำรวจกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้างและการเผยแพร่เนื้อหาในยุคดิจิทัล, สำรวจแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันนอกเหนือจากการโฆษณาแบบเดิม ๆ, แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข่าวออนไลน์

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Chia Ting Ting, CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) Experienced Leader Driving Commercial Success in Media Innovation

As the Chief Executive Officer at FG Media (Business Arm of Malaysiakini Group), Ting Ting is at the forefront of steering the organization toward unparalleled heights in the dynamic and ever-evolving media landscape. With a rich history of proven success and the ability to navigate the complex intersections of media and business, Ting Ting stands as a key architect of the media company's strategic commercial initiatives.

Key Achievements:

Ting Ting's tenure as CEO of FG Media has been characterized by transformative initiatives that have redefined Malaysiakini's commercial landscape. Her key achievements include:

 • Diversification of Revenue Streams: Successfully spearheaded initiatives to diversify revenue streams, reducing dependency on traditional advertising and exploring innovative monetization avenues.
 • Strategic Partnerships: Forged strategic partnerships with key stakeholders, enhancing the brand's reach and market influence.
 • Data-Driven Decision-Making: Implemented data-driven strategies to enhance audience engagement and tailor commercial initiatives to meet the evolving demands of the target market.

Workshop Outline

Morning Session

I. Introduction

 • Welcome
 • Understanding Media Landscape
 • Icebreaker Activity

II. Content Strategy

 • Building Credibility Through Content
 • Audience Engagement Techniques
 • Workshop Activity

Afternoon Session

III. Business Model Redesign

 • Adapting to Change: Case Studies
 • Diversification and Revenue Streams
 • Discussion

IV. Monetization Opportunities

 • Country-specific Challenges and Opportunities
 • Emerging Trends in Monetization
 • Workshop Activity

V. Conclusion

 • Recap of Key Learnings
 • Closing

Remark : The workshop runs in English, there will be a simultaneous interpreter and headphones provided.

หมายเหตุ : การอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษา (Simultaneous Interpreter) และเครื่องหูฟังให้บริการ (จำนวนจำกัด)

โดยการอบรม & Work shop ในครั้งนี้เหมาะสำหรับ Media Executives, Decision Maker, Marketing & Sales Manager - Director, Executive Editor, Head of Online Content Dept. (องค์กรละ 2 ท่าน)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ