SKE Group Town Hall 2024 สื่อสาร Business Performance and 2024 Roadmap เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 29, 2024 14:22 —ThaiPR.net

SKE Group Town Hall 2024 สื่อสาร Business Performance and 2024 Roadmap เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วันที่ 22 มกราคม 2567 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (SKE Group ) จัดกิจกรรม SKE Group Town Hall 2024 ทั้งแบบ Online และ Onsite โดยได้รับเกียรติในการกล่าวภายในงานดังนี้

  • Opening Remarks โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท
  • Key Message โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • SKE Group Business Performance and 2024 Roadmap โดยคุณนิว จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • SKE Group Career Journey โดยคุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • Closing Remarks โดยพล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ SKE Group และพนักงานเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งร่วมถาม-ตอบ Q&A Session ระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านระบบส่งคำถามแบบไม่แสดงตัวตน เพื่อตอบคำถามและสื่อสารโดยตรงจากพนักงานถึงผู้บริหารของ SKE Group

ทั้งนี้การจัด SKE Group Town Hall 2024 เพื่อสื่อสาร Business Performance and 2024 Roadmap เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต (ESG) รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กรในปีนี้ เพื่อการเติบโตของทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ผ่าน ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Environment), การจัดการและดูความสัมพันธ์กับ พนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social), การกำกับดูแลและการทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบ (Governance) รวมถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 อีกด้วย

โดย SKE Group ประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจด้วยกัน ดังนี้

  • สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุง คุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  • โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ("MKP") ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์
  • บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ("N15 Technology") ประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)
  • บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด ("VANTA") เป็นบริษัทด้าน Financial Technology ที่พัฒนาซอฟแวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และปัจจุบันใช้ดำเนินการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  • เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ