มกอช. นำทัพอาเซียน เร่งเจรจาข้อบท SPS

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 14, 2024 12:26 —ThaiPR.net

มกอช. นำทัพอาเซียน เร่งเจรจาข้อบท SPS

มกอช. นำทัพอาเซียน เร่งเจรจาข้อบท SPS ภายใต้ความตกลง ATIGA ชูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (WG-SPS) ภายใต้การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทน กนม. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 

การประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้หารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเจรจามีความคืบหน้าเป็นที่พอใจ โดยขณะนี้อาเซียนสามารถเห็นชอบเนื้อหาข้อบทร่วมกันได้แล้ว 8 หัวข้อ และอีก 10 ย่อหน้าภายใต้หัวข้อต่างๆ ทำให้การเจรจามีความคืบหน้าประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้แทนไทยได้นำเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนดำเนินการด้าน SPS ภายในอาเซียน โดยไทยเห็นว่า อาเซียนควรมุ่งเน้นการดำเนินการด้านดิจิทัลตามแนวทางที่ได้เคยเห็นชอบร่วมกันแล้ว ภายใต้กรอบการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-SPS) การแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ARASFF) รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)

ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นชอบให้บรรจุประเด็นด้านดิจิทัลเป็นหัวข้อใหม่ภายใต้ข้อบท SPS เพื่อยกระดับข้อบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรับมือกับการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ตามวัตถุประสงค์สำคัญของการเจรจายกระดับความตกลง ATIGA ที่มุ่งเน้นการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยฝ่ายไทยจะจัดทำข้อเสนอเนื้อหาของหัวข้อด้านดิจิทัล เพื่อหารือร่วมกับประเทศสมาชิกต่อไป 

"การประชุม WG-SPS ครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2567 โดยอาเซียนตั้งเป้าว่าจะสรุปภาพรวมของการเจรจายกระดับความตกลง ATIGA ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งทุกคณะทำงานจะต้องเร่งเจรจาจัดทำข้อบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสรุปเนื้อหาได้ตามกรอบระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่วมกัน" เลขาธิการ มกอช. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ