ธอส. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 30401 ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร แห่งแรกของสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจไทย และมาตรฐาน ISO 56002

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 14, 2024 15:00 —ThaiPR.net

ธอส. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 30401 ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร แห่งแรกของสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจไทย และมาตรฐาน ISO 56002

ธอส. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 30401 ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร แห่งแรกของสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจไทย และมาตรฐาน ISO 56002 ขอบเขตระบบนวัตกรรมองค์กรและการนำไปปฏิบัติของธนาคารแห่งแรกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO 30401) "ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร" และมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (ISO 56002) "ขอบเขตระบบนวัตกรรมองค์กรและการนำไปปฏิบัติของธนาคาร" จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการจัดการความรู้ที่เป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO 30401) "ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร" และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) แห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (ISO 56002) "ขอบเขตระบบนวัตกรรมองค์กรและการนำไปปฏิบัติของธนาคาร" จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานดังกล่าว

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 30401 และ ISO 56002 สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของ ธอส. มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการจัดการความรู้ที่เป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และมีระบบการจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในส่วนของมาตรฐาน ISO 30401 "ขอบเขตทั่วทั้งองค์กร" ที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการจัดการความรู้ที่เป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมทุก ฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ในสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศด้วยมาตรฐานสากล โดย ธอส.ได้นำระบบการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2553 ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยนำการจัดการความรู้มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร มุ่งเดินหน้าตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดรับกับนโยบายของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ขณะที่ มาตรฐาน ISO 56002 "ขอบเขตระบบนวัตกรรมองค์กรและการนำไปปฏิบัติของธนาคาร" เป็นการการันตีได้ว่า ธอส. มีระบบการจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นในการยกระดับนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) นวัตกรรมการกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ (Business Model Innovation) รวมถึงยกระดับองค์กรเพื่อมุ่งสู่
"การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม"

ทั้งนี้ การได้รับรองมาตรฐาน ISO 30401 และมาตรฐาน ISO 56002 ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านของคนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยงานรับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ