วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 15, 2024 09:25 —ThaiPR.net

วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน  ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มอบหมาย  ดร.ประทีป   วงศ์บัณฑิต   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi  Sandbox)  ด้านการจัดการของเสีย "PPP-Saraburi  Sandbox  :  A Low  Carbon  City" ให้ครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  การบริหารจัดการขยะ  การพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปของเสีย  การนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ กลับมาใช้ใหม่   การจัดการขยะอุตสาหกรรม  และร่วม  Kick-off  การขับเคลื่อนธนาคารขยะ  (Recyclable  Waste  Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โอกาสนี้ ดร.เรวดี  อนุวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  และคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ด้วย  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2567  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ วว. นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปจัดการขยะชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ วทน. ในการจัดการขยะชุมชน 2 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องคัดแยกขยะชุมชน ที่มีปริมาณไม่เกิน 20 ตันต่อวัน เพื่อเพิ่มสัดส่วนให้มีอัตราการรีไซเคิลให้เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ และการถ่ายทอดงานวิจัยรวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาถ่ายทอดสู่ชุมชน จัดทำเป็นรูปแบบหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จลงสู่ชุมชนด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดจากหิ้งสู่ห้าง รวมถึงการจัดการขยะที่ปลายทางด้วยนวัตกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย วว.  ได้ที่ โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์  www.tistr.or.th  อีเมล  tistr@tistr.or.th  หรือที่ "วว. JUMP" https://tistrservices.tistr.or.th/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ