สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต จัดโครงการ GO ZERO WASTE ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข่าวท่องเที่ยว Wednesday February 21, 2024 17:37 —ThaiPR.net

สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต จัดโครงการ GO ZERO WASTE ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทพราว หรือพราวกรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEAN PROJECTS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับแนวคิด และวิธีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนชุมชน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ปล่อยเต่าตนุที่ได้รับบาดเจ็บคืนสู่บ้าน

ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งสูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก ส่งผลให้สัตว์ และระบบนิเวศน์ทางทะเลถูกคุกคามอย่างหนัก สร้างอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งจากการผูกมัดติดกับร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต การกลืนกินขยะทะเลแล้วไม่ย่อย หรือบางชิ้นมีลักษณะแหลมคมจนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

จากกิจกรรม No Single-use Plastic ที่จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ตลอดปี 2566 รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหันมาเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างคุ้มค่า ทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเล โดยทุก ๆ การซื้อแก้ว Reuse 1 ใบ สมทบทุน 2 บาท และทุกการซื้อตุ๊กตาสรั่งปูเสฉวน 1 ตัว สมทบทุน 100 บาท ทางสวนน้ำฯได้แบ่งยอดขายมอบให้มูลนิธิฯ นอกจากนี้ทางสวนน้ำฯ ยังมีการช่วยจำหน่ายตุ๊กตาเต่า Tommy จากทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ในราคาตัวละ 650 บาท จำนวน 270 ตัว สมทบทุนการอนุบาลเต่าตนุที่ได้รับบาดเจ็บให้กลับมามีชีวิตในท้องทะเลตามธรรมชาติได้อีกครั้ง

ซึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และการร่วมบริจาคสมทบทุน มียอดเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ทำให้สามารถอนุบาลเต่าตนุที่ได้รับบาดเจ็บจนหายเป็นปกติ และปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลได้ถึง 3 ตัว ทั้งยังสามารถลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกได้มากถึง 386,642 ขวด

สนับสนุนสินค้า OTOP และกระจายรายได้สู่ชุมชน

สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนการกระจายรายได้ โดยนำสินค้า OTOP จาก 11 กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) เข้ามาจัดจำหน่ายภายในสวนน้ำฯ เพื่อสื่อสารถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น ผ้ามัดย้อมลายสายแร่ดีบุกภูเก็ต กระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้สินค้าแต่ละชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน เสริมสร้างวัฒนธรรม และวิถีชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน 872,125 บาทในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวสู่เกษตรกรท้องถิ่นมากกว่า 2.8 ล้านบาท ผ่านการซื้อผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลในท้องถิ่น

มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติ

นอกจาก 2 กิจกรรมดังกล่าว สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งในปี 2566 สวนน้ำอันดามัน ได้จัดตั้งโครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEAN PROJECTS ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ

  • สนับสนุนให้คนในพื้นที่มีงาน และอาชีพที่มั่นคงด้วยการจ้างงาน คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และภาคใต้กว่า 90% สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้มีความเปราะบาง มีภาวะบกพร่องทางร่างกายตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน
  • การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Water Circulation System และ Water Management เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำนั้นมีคุณค่าที่สุด โดยสามารถหมุนเวียนน้ำสำหรับเครื่องเล่นภายในสวนน้ำได้ถึง 96.3% และมีการเติมน้ำประปาเข้าใหม่เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียง 3.7% ต่อวัน
  • ลดปัญหาขยะอาหาร ส่งต่อขยะอาหารไปยังเกษตรกรในฟาร์มเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์กว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน สนับสนุนเกษตรกรในการลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไป สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า "เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ไม่ใช่แค่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความสนุก ความบันเทิง และฐานรากทางวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกคน ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

สำหรับกิจกรรม No Single-use Plastic ภายใต้โครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEAN PROJECTS  เป็นกิจกรรมที่เราให้ความสนใจกับ "เต่าตนุ" มากที่สุด เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง ทางสวนน้ำอันดามันดาจึงได้ผลิตแก้ว Reuse ขึ้นมา เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวลดการใช้พลาสติก  โดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษ์โลก ทางสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต จะแบ่งยอดขายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เพื่อสมทบทุนการอนุบาลเต่าตนุที่ได้รับบาดเจ็บให้กลับมาใช้ชีวิตในทะเลตามธรรมชาติได้อีกครั้ง ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้ช่วยได้มากขึ้นในทุกๆปี

ในส่วนของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) ทางสวนน้ำอันดามันดาเอง ก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่นำเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่สวยงามของชาวภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

โครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEAN PROJECTS  เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกคิดมาเพื่อให้คนในชุมชนเมืองภูเก็ตต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวต้องไม่ใช่มาเพื่อทำลายธรรมชาติ แต่มาเพื่อร่วมกันสร้าง และอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน" 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปกับสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต โครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEAN PROJECTS ณ ห้องอาหาร 333 At The Beach โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.andamandaphuket.com  และ Facebook : https://facebook.com/Andamandaphuket   


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ