ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 17:23 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน และอาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดิจิทัลมีดีย อาจารย์พี่เลี้ยงโครงการฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน จาก รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม Auditorlum อาคาร Cp All Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 9 โดยปีนี้ มีทีมอาจารย์จาก คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการฯ เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ใหม่ๆ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน และต่อยอดขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ