สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 17:24 —ThaiPR.net

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การจัดทำแผนดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 - 2570 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567 สถานการณ์ภัยแล้งด้านพืช สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชสำคัญ โดยเน้นย้ำในเรื่อง โรคมะพร้าว(หนอนหัวดำมะพร้าว) และมันสำปะหลัง (โรคใบด่างมันสำปะหลัง) การบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เป็นต้น

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ