ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดบ้านต้อนรับ น.ศ.จีน จัดเต็มวิชาการ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

ข่าวทั่วไป Thursday February 29, 2024 08:12 —ThaiPR.net

ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดบ้านต้อนรับ น.ศ.จีน จัดเต็มวิชาการ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอันฉุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "Thai Tourism Industry Course" เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทำกิจกรรมร่วมกันในด้านอุดสาหกรรมท่องเที่ยว รวมระยะเวลา 3 เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเคยได้จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบ short course จำนวน 2 สัปดาห์ มาก่อนหน้า ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกของโปรแกรม "Thai Tourism Industry Course" ที่จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

"โครงการนี้ มีการเรียนการสอนด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ Credit course เรียนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ จิตวิทยาการต้อนรับและการบริการ การบริหารจัดการ MICE การประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว การบริการและการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รับผิดชอบโดยอาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ดูแลจัดตารางเรียนให้กับนักศึกษาชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการจัดการสอบกลางภาค และปลายภาค รวมไปถึงการออกคะแนนผลการเรียน นักศึกษาสามารถนำคะแนนผลการเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้อีกด้วย

ส่วนอีกรูปแบบคือ Noncredit Course เป็นการเสริมทางด้านภาษาไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การรำไทย ทำอาหารไทย ดนตรีไทย เป็นต้น ที่จะเป็น ส่วนเสริมจาก Credit Course ทำให้นักศึกษาได้รู้จักประเทศของเราในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น" ผศ.ดร.ธวัช กล่าว

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นของทางมหาวิทยาลัย ถือได้ว่ามีเสียงตอบรับจากการเข้าร่วมเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากต่างประเทศ อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพของคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ