มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Wednesday March 6, 2024 13:13 —ThaiPR.net

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองทั่วประเทศ

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองทั่วประเทศ ผ่านโครงการ 'สืบสานและต่อยอด ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ' ให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา (ขวาสุด) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประกวดโครงการ 'สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม' ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม ผ่านกิจกรรมรณรงค์สื่อสารของนักศึกษาจากชมรมถันยรักษ์ ครอบคลุมการให้ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมด้วย นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และรองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ที่ 2 จากขวา) นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ซ้ายสุด) นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการนิเทศศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัลให้แก่ชมรมถันยรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 14 ชมรม ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้

กลุ่มต่อยอด

  • รางวัลชนะเลิศ (กลุ่มต่อยอด) และรางวัลชมรมขวัญใจมหาชน ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 53,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กลุ่มต่อยอด) และรางวัลสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 40,300 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (กลุ่มต่อยอด) ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชชภัฏภูเก็ต รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท

กลุ่มสืบสาน

นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ยังมอบ เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาคุณูปการ ให้แก่อาจารย์ทุกท่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกชมรมอีกด้วย

จากการดำเนินโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมทั้ง ๒ ปี ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายผลเผยแพร่ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มากกว่า ๔๘,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ให้แก่แกนนำจิตอาสาและสมาชิกชมรมได้มากถึง ๑๑,๒๐๐ คน  

ทรูปลูกปัญญา พร้อมด้วยหน่วยงาน Digital Health โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) บนแพลตฟอร์ม VCOURSE และพัฒนาระบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง Breast Self Examination (BSE Application) รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนแผนงานอย่างมีกลยุทธ์ มุ่งสู่การต่อยอดกิจกรรมอย่างยั่งยืน และการสร้างสรรค์กิจกรรมให้น่าสนใจด้วยการใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเป็นกำลังสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวอย่างทั่วถึง และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยให้รอดพ้นจากภัยมะเร็งเต้านมได้อย่างยั่งยืน "เพราะการป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด"

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ ในวันศุกร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 21.30 - 22.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD111) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 858 - 6279 หรือ www.thanyarak.or.th และ Facebook Fanpage : Thanyarak Breast Center


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ