รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ

ข่าวทั่วไป Friday March 15, 2024 13:47 —ThaiPR.net

รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567   โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ ผู้อำนวยการการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ 'The Scientific Landscape of Breast Cancer: Ramathibodi School of Nursing and Thainakarin Hospital Breast Cancer Conference' ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนและแห่งเดียวในปัจจุบันที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วม วัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้านการตรวจค้นหารอยโรค การรักษา และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมีวิทยากรแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมบรรยายทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

  • รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  • นพ.คณินทร์ ศรีอุดมพร แพทย์ที่ปรึกษาเวชพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  • พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  • APN สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
  • พว.นิฤมล กองเพิ่มพูน หัวหน้าพยาบาลแผนก ศูนย์โรคเต้านม
  • พว. ณิชกมล ลือเนตร หัวหน้าพยาบาลแผนกโฮลิสติก
  • พว. ดวงมาลย์ ปัญญาแหลม หัวหน้าแผนกศูนย์รังสีรักษา

โดยมีผู้ลงทะเบียนประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟัง จำนวน 213 คน นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก พร้อมได้รับคำชมด้านองค์ความรู้ของวิทยากรที่ร่วมบรรยายจากผู้เข้าฟังอย่างมาก

การจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ในด้านงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการดูแลรักษามะเร็งเต้านมครบทุกมิติด้วยมาตรฐานสากล โดย โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) ด้านมะเร็งเต้านม เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ