ไทยพีบีเอส รวมสมอง ค้นจุดแข็ง สร้างพายุหมุน ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปถึงระดับโลก

ข่าวทั่วไป Friday March 29, 2024 17:27 —ThaiPR.net

ไทยพีบีเอส รวมสมอง ค้นจุดแข็ง สร้างพายุหมุน ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปถึงระดับโลก

ถือเป็นเวทีที่รวมเหล่ากูรู ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านซอฟต์พาวเวอร์ ไว้มากที่สุดเวทีหนึ่ง สำหรับงาน "Brainstorm Soft Power สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล" ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นพื้นที่ในการสนับสนุน และผลักดันทุนทางวัฒนธรรม ให้ไปสู่อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ในเวทีสากล

งาน "Brainstorm Soft Power สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล"  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวงการ มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทาง และวิธีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

  • ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านภาพยนตร์
  • คุณชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านอาหาร
  • คุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านละคร และซีรีส์
  • คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านดนตรี
  • ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านศิลปะ
  • คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านศิลปะ
  • คุณคำหอม ศรีนอก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านหนังสือ

รวมไปถึง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกหลากหลายภาคส่วน ที่มาร่วมกันคิด ร่วมกันคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ ด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการแปรเปลี่ยนสายลมทางวัฒนธรรม สู่พายุที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่ตลาดโลก

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ ไทยพีบีเอส ได้ปักหมุดยุทธศาสตร์ทางเนื้อหาขององค์กรในเรื่องของการผลักดันทุนทางวัฒนธรรม และซอฟต์พาวเวอร์  ซึ่งนอกจากไทยพีบีเอส จะมีบทบาทในเรื่องของการผลิตสื่อที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม มากไปกว่านั้น ไทยพีบีเอส จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่ในระดับนโยบาย ไปสู่เป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้น และวัดผลได้จริง  รวมไปถึงการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ผลิตอิสระ หรือ Content Creator ของสังคมไทย ให้ได้มีโอกาสและพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานด้วย  โดยหวังว่างานในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ในการผลักดันเชิงระบบครั้งใหญ่ของประเทศ จะไม่ใช่เพียงแค่การจัด events แล้วหายไป เหมือนแค่กระแสลมพัดผ่าน  แต่เป็นการขับเคลื่อนที่อยากชวนทุกคนติดตาม  ซึ่งไทยพีบีเอสก็จะเป็นแรงเคลื่อนหนึ่งในบทบาทของสื่อสาธารณะที่เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ (More than TV)  เพื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้ประโยชน์จากจุดหมุนครั้งนี้

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านภาพยนตร์ กล่าวว่า การผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ มี Pain point ในทุกด้าน ไม่ใช่เพียงเฉพาะด้านภาพยนตร์ โดยมองปัญหา หรือจุดอ่อนในการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์หลัก ๆ มีอยู่ 3 ประเด็น คือ เรื่องของการควบคุมสื่อ หรือเรื่องของกฎหมายที่มาควบคุม, เงินทุน และเรื่องของสิทธิ เสริภาพ อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ด้านชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านละคร และซีรีส์ กล่าวถึงปัญหาของวงการละคร และซีรีส์ ว่า ด้วยปัจจุบัน มีความต้องการซีรีส์เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มี Content ที่จะนำมาสร้างเป็นซีรีส์ค่อนข้างที่จะขาดแคลน และเนื้อหายังวนเวียนอยู่ในเรื่องแบบเดิม ๆ ซึ่งมองว่าประเทศไทย มีองค์ความรู้จากท้องถิ่นที่จะสามารถนำมาเล่าได้อีกเยอะ แต่ยังคงติดปัญหาการเข้าไม่ถึงผู้ลงทุน ที่จะสามารถนำเสนอไอเดียต่าง ๆ เหล่านี้ได้ รวมไปถึงโอกาสในการนำเอาผลงานไปนำเสนอในตลาดระดับสากล ที่ยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย

เชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านอาหาร กล่าวว่า โอกาสของอาหารไทยในตลาดโลกยังมีอีกเยอะ แต่ยังติดปัญหาในเรื่องของบุคลากรด้านอาหารในระดับมืออาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการ reskill และ upskill ในส่วนนี้  และนอกจากในเรื่องของอาหารแล้ว เห็นว่า โอกาสของเครื่องดื่มไทย ในตลาดระดับโลก ก็ยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกสูงมาก  จึงอยากให้คนที่มีศักยภาพ และเห็นโอกาสตรงนี้ ลงมือทำเลย

ส่วนนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ กล่าวถึงการผลักดันทุนทางวัฒนธรรม ให้ไปสู่อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ในเวทีสากลครั้งนี้ ว่า จะต้องเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนชีวิตของคนไทยได้เลย ซึ่งการที่จะสร้างระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ อย่างจริงจัง จะต้องมีการสร้างคน สร้างอุตสาหกรรม และสร้างตลาดโลก ซึ่ง พ.ร.บ. THACCA ได้ร่างเสร็จแล้ว โดยจะเริ่มเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะ ในช่วงเดือน เม.ย. นี้  ซึ่ง THACCA จะเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ  คาดว่า จะนำเสนอเข้าสู่สภาฯ ได้ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้  และน่าจะเกิด THACCA ได้ ในช่วงกลางปี 2568

นอกจาก ความเห็นจากเหล่ากูรูซอฟต์พาวเวอร์ ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนภายในงานแล้ว ยังได้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานซอฟต์พาวเวอร์ อีกหลายท่าน โดยมีข้อสรุปถึงปัจจัยที่มีผล และเป็นทางออกของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปถึงระดับโลกได้  ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงตั้งแต่ฐานราก,  รัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง,  การสร้างระบบนิเวศของซอฟต์พาวเวอร์, การสร้าง Mindset ความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก มีความเป็นสากล,  การสร้างโอกาสสู่การต่อยอด และแลกเปลี่ยน  จนสามารถผลักดันไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  ซึ่งจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันของทั่ง 3 ภาคส่วน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นอกจาก ความเห็นจากเหล่ากูรูซอฟต์พาวเวอร์ ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนภายในงานแล้ว ยังได้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานซอฟต์พาวเวอร์ อีกหลายท่าน โดยมีข้อสรุปถึงปัจจัยที่มีผล และเป็นทางออกของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปถึงระดับโลกได้  ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงตั้งแต่ฐานราก,  รัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง,  การสร้างระบบนิเวศของซอฟต์พาวเวอร์, การสร้าง Mindset ความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก มีความเป็นสากล,  การสร้างโอกาสสู่การต่อยอด และแลกเปลี่ยน  จนสามารถผลักดันไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  ซึ่งจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันของทั่ง 3 ภาคส่วน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับผู้ที่พลาดการรับชม เวที "Brainstorm Soft Power สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล"  ครั้งนี้  สามารถติดตามชมได้ที่ YouTube : Thai PBS และร่วมติดตามความคืบหน้าของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ได้ที่แพลตฟอร์ม Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย https://policywatch.thaipbs.or.th/home


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ