ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับผิดชอบสังคม ชูนโยบายสิ่งแวดล้อมควบคู่ดำเนินธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 4, 2024 13:54 —ThaiPR.net

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับผิดชอบสังคม ชูนโยบายสิ่งแวดล้อมควบคู่ดำเนินธุรกิจ

ดูเหมือนว่าภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกเราจะยิ่งทวีความรุ่นแรงขึ้นในทุก ๆ วัน แต่สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากน้ำมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยควันพิษหรือสารพิษต่าง ๆ ที่เป็นตัวการในการทำลายสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ความสมดุลของระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไป สร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนบนโลกต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อความสุขของคนรุ่นลูกหลาน คนรุ่นต่อไป หลายฝ่ายหลายองค์กรบนโลกต่างรณรงค์ให้ทุกคนบนโลกตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยของเรา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญและใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น โดยได้กำหนดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก ร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทของเราดำเนินธุรกิจหลัก เกี่ยวกับการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่ายี่สิบปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถึงสามระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 14001 : 2015 เป็นเรื่องระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายบริษัท หลายองค์กรต่างตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทเราจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการจัดการการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้อง ป้องกัน ควบคุม ลด และแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบและปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อย่างเช่น พนักงานของเราได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกในการจัดการของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน การปลูกปะการัง การเก็บขยะ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ถนนในชุมชน มีการนำเอานวัตกรรมการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง ที่เรียกว่า กรูฟ คลับปิ้ง เพื่อลดหรือทดแทนการเชื่อมด้วยไฟฟ้าที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ