กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ข่าวทั่วไป Tuesday April 9, 2024 09:22 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

กรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ เพิ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อม เป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570"

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) โดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหาร และปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในทุกมิติ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสา/กลุ่มเกษตรกร สนับสนุนในการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน และปัจจัยการผลิตให้สามารถทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรรายใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

ด้าน นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินจะมี "มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาทางวิชาการ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้การจัดการดินให้เหมาะสมตามหลักการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งการได้ใบรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์จะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 กลุ่ม 20,000 ราย 40,000 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2566 มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน 525 ราย 5,323 ไร่ และขยายผลการดำเนินงานผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ทั้งหมดมีจำนวน 75 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรตั้งแต่การจัดการดิน การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS  เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ได้มาศึกษาดูงาน และนำความรู้แนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1760  ติดต่อกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ