ส่องการเรียนรู้ DEK ออกแบบภายใน ม.ศรีปทุม สานฝันเด็กพิเศษ สร้าง Sensory Room สุดล้ำ!

ข่าวทั่วไป Friday April 19, 2024 13:07 —ThaiPR.net

ส่องการเรียนรู้ DEK ออกแบบภายใน ม.ศรีปทุม สานฝันเด็กพิเศษ สร้าง Sensory Room สุดล้ำ!

นักศึกษาสาขาออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมสร้างผลงาน "สานฝัน Sensory Room" ห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (Sensory Integration) มอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก (Farm de Lek)

โครงการออกแบบ "สานฝัน Sensory Room" ห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก(Sensory Integration) สำหรับให้บริการกระตุ้นพัฒนาการทางระบบประสาทและสมองของเด็กความต้องการพิเศษ นี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ที่จะสร้างห้อง Sensory Room ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและใช้งานห้อง Sensory room ผลงานที่ได้ เป็นชิ้นงาน Final Production ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อสร้างเป็นผลงานต้นแบบจริงต่อไป

ภายในกิจกรรมฯยังได้มีการจัดประกวดแข่งขันการออกแบบชิ้นงาน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : ได้แก่ ทีม Geometry ที่ประกอบด้วย นายกฤษกร ขวัญเมือง และ นางสาวสายพิน พิมพ์อุบล , ชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบภายใน รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ : ได้แก่ ทีม Little Bobbin ที่ประกอบด้วย นางสาวอรณิชา เชื้อดีสืบ, นายภาณุวัฒน์ กลั่นชื่น และ นิวัติธิดา พลหาญ, ชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบภายใน รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัล Popular Vote : ได้แก่ ทีม Aquarium ที่ประกอบด้วย นางสาวธิดาภรณ์ ไชยต้นเชื้อ และ นายศุภณัฐ จันทร์เสริม, ชั้นปีที่ 1 สาขาออกแบบภายใน รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลปลอบใจ : ได้แก่ ทีม LEGO ที่ประกอบด้วย นางสาวฐิตินันท์ ดิษฐสอน ,นายสราวุฒ ปฐพี ,นายจิรานุวัฒน์ กิจเต่งชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบภายใน และ ทีม Jigsaw ที่ประกอบด้วย นางสาวเบญจวรรณ เอกยะติ ,นางสาวเบญจพร ทองทุม ,นายคุณาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ,นางสาวจุฑามาศ ศรีหอมเหิน ชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รับประทานอาหารมื้อพิเศษ

ผลงานของนักศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ  และความคิดสร้างสรรค์

ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจดีหลายท่าน และได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการตัดสินผลงาน อาทิ คุณเปรมฤดี ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการ Farm de Lek  ,คุณอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก และทีมงาน ,ผศ.ดร.พีรเดช ธิจันทร์เปียง สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ,คุณเอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ จาก Creative Crews และคุณอภิกุล โกเมศโสภา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ Rainbow room ซึ่งทางคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในโอกาสต่อไป

ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นโดย ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ ,ผศ.กนกวรรณ อุสันโน ,อ.นภัส วัฒโนภาส และ ผศ.ปิยะ ไล้หลีกพาล คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่สะท้อนให้เห็นว่า "ประสบการณ์สำคัญกว่าความรู้" และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงและ มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ติดตามความเคลื่อนไหว ของ สาขาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่ : https://www.facebook.com/InteriorDesignSripatum


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ