"คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ" ม.ศรีปทุม ต้อนรับ "วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ม.ช." เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ข่าวทั่วไป Tuesday April 23, 2024 17:37 —ThaiPR.net

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับและนำชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย VTR ผลงานคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ

จากนั้น ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ  ได้แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (SE)  พร้อมนำชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรม และการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ