ม.มหิดลฝึกทักษะผสมผสาน Lean & Design Thinking เสริม SDGs ลดต่าง ด้วย'ตัวต่อเสริมจินตนาการ'

ข่าวทั่วไป Thursday May 9, 2024 10:09 —ThaiPR.net

ม.มหิดลฝึกทักษะผสมผสาน Lean & Design Thinking เสริม SDGs ลดต่าง ด้วย'ตัวต่อเสริมจินตนาการ'

ใน "โลกแห่งการแข่งขัน" ที่มีปลายทางแห่งการเป็น "ผู้ชนะ" เพียงหนึ่งเดียว ใช้ไม่ได้กับโลกที่ต้องอาศัยความรัก และความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ (Empathy) จาก "การทำงานเป็นทีม"

นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม บริการ และคุณค่าองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าบริการ (Center for Value Driven Care - VDC) และผู้ช่วยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คือแบบอย่างในฐานะผู้นำแห่ง "โลกสีขาว" ภายใต้การออกแบบบริการที่สร้างสรรค์เสริม "การทำงานเป็นทีม"

จากแนวคิดที่จะทำให้องค์กรเกิดความคล่องตัว ด้วยการลดความสูญเปล่า และสร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ (Lean) มาผสมผสานกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก่อนเสริม SDGs ลดต่าง - ศึกษาเท่าเทียมด้วยการใช้ "ตัวต่อเสริมจินตนาการ" สร้างต้นแบบแห่ง "บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์"

จากโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เข้าอบรมทุกรายรู้สึกถึง "การมีคุณค่าในตัวเอง" (Self - esteem) สู่การขับเคลื่อนงานบริการทางการแพทย์ด้วย "จิตสำนึกที่ดี" โดยพร้อมเพรียง นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ และทีมงาน ได้ค้นพบจากการใช้ "ตัวต่อเสริมจินตนาการ" มาประกอบการระดมสมอง และชี้ทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

นอกจากจะช่วยปลุก "หัวใจแห่งความเยาว์วัย" ของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ยังสามารถใช้เป็น "สื่อแทนใจ" บอกเล่าถึง "ความคิดสร้างสรรค์" และ "ความตั้งใจจริง" ที่พร้อมร่วมพัฒนาบริการ "อุทิศเพื่อผู้อื่น" แม้ไม่ได้ออกเสียง หรืออยู่แถวหน้า ซึ่งจากการวัดผลที่ได้จากการผสมผสานทักษะดังกล่าว ทำให้การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ดีขึ้นจนเต็ม 100

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ VDC ไม่เพียงบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ได้รับการบ่มเพาะ "หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์" ผ่านการอบรมจากศูนย์ VDC จากแพลตฟอร์มที่คิดค้นขึ้นนี้ ยังได้ "ส่งต่อพลัง" ถึงองค์กรชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนคู่ลงทุนจากภาคเอกชน และสตาร์ตอัปนำไปต่อยอดโดยปราศจากการนำเอาผลกำไรมาเป็นตัวตั้ง

"บริการที่ดี" ไม่สำคัญเพียงการเข้าถึงอุปกรณ์สูงด้วยเทคโนโลยีมาคอย "เพิ่มความเชื่อมั่น" เพียงปรับปรุงบริการด้วยหัวใจ และแนวคิดใหม่ที่จะช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และทำให้คุณภาพชีวิต ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการดีขึ้น ก็นับเป็น "นวัตกรรม" (Innovation) ซึ่งจะเป็น "รางวัลแห่งชีวิต" จากทุกคนในองค์กร ให้อยู่ในหัวใจของผู้รับบริการทุกคนต่อไปได้

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ