เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2024 08:33 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามราคาพืชผลทางการเกษตร และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ราชบุรี พร้อมรับฟังบรรยายและติดตามสถานการณ์การซื้อขาย ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดศรีเมือง จากนั้นเยี่ยมชมอาคารค้าส่งผัก (อาคาร 15) และพบปะพ่อค้าแม่ค้า ชาวเกษตรกร จำนวนกว่า 1,000 คน รอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ ซึ่งนายกกล่าวว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3 เท่า ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดราชบุรี พร้อมหารือประเด็นการพัฒนาที่สำคัญผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ได้อย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งประเด็นประกอบด้วย

1. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ปัจจุบันข้อมูลการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบสถานะพื้นที่ป่า- การขออนุญาตมีความซ้ำซ้อนกันในหลายโครงการและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจังหวัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานและประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำและต่อเนื่องในพื้นที่ อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและได้รับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. การพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว โดยบริเวณอุทยานหินเขางูเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น สวยงาม การเดินทางสะดวก รวมทั้ง ได้มีแนวทางการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ การกำหนดโซนกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมครอบครัวและกีฬาผจญภัย การปีนหน้าผา กิจกรรมลานแคมป์ปิ้ง สนามปั่นจักรยานและลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม ลานสาธารณะและกิจกรรมนันทนาการ สนามแข่งรถ ATV อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานจอดรถสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  ดังนั้น การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรีสามารถขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ